Skip to content

Kortlægning, research og baggrundsanalyser

I Episteme Research er vores tilgang direkte – indhente information direkte fra mennesker gennem interview, observation, fokus gruppeinterview etc. Kortlægningsopgaver indeholder typisk også viden fra fagpersoner, personer som arbejder med området til refleksion, konkretisering af problemformulering og udformning af undersøgelsesdesign. Kortlægningsopgaver består af dokumentation, baggrundsanalyse, sammenhænge mellem relevante variable og handlemuligheder.