Skip to content

Hvem er Episteme Research?

Episteme Research er et fagligt og kreativt værksted hvor nysgerrighed og leg går hånd i hånd med faglighed og refleksion. I Episteme Research udvikles metoder og løsninger i tæt samspil med feltet, netop for at trække på lærerens eller pædagogens viden. Skellet mellem forsker/rådgiver og praktikere ophæves for at bygge en viden som er inkluderende og anvendelig. Episteme Research er en forsknings-og rådgivningsvirksomhed med speciale inden for uddannelse, pædagogik, ledelse og vidensindsamling. Hvorfor hedde Episteme? Jo, navnet har haft en del forskellige betydninger. Episteme er hos Platon og Aristoteles en betegnelse for den universelle viden, som nødvendigvis altid er sand. Episteme stammer fra græsk, og betyder viden. Foucault omtaler episteme som a priori viden, altså der begrunder sandhed og diskurser.

Metoder

Metode er skelettet i en hver forskningsopgave og undersøgelser. Metoden skal kunne bære teorien, analysen og konklusionen. Metoden hænger sammen med problemformulering samt hvilken viden man vil opnå. Episteme Research metodiske udgangspunkt hentes i samfundsvidenskaben og humanistiske traditioner. Tilgangen er videnskabelig, og der stilles krav til reliabilitet og validitet, og analyserne er baseret på en redelig og etisk behandling af datamaterialet. Episteme er en del af NOISE-netværket, hvor der sidder dygtige forskere, og vi trækker på hinandens kompetencer og viden, og det er med til at hæve kvaliteten og validiteten af projekterne. Netværket er en del af Epistemes praksis, og måde at arbejde på og med projekter. Integritet og engagement er nøgleord i tilgangen til vores materiale.

Claus Drejer

Jeg hedder Claus Drejer og jeg har en cant scient adm samt en Ph.d. i Samfundsvidenskab fra RUC. Jeg er ekstern lektor samme sted. Jeg har arbejdet som adjunkt på SDU, hvor jeg også tog en forskerlederuddannelse.