Skip to content

State-of-the-art

I Episteme Research udfærdiger vi litteraturstudier. Finde den nyeste viden, samle den, og konkludere på den og formidle den for jer i et anvendeligt sprog. Hvis en skole skal i gang med ændre ledelsesstruktur, i gang med pædagogiske forsøg osv. Og mangler indsigt i feltet, så kan jeg være behjælpelig. Et litteraturstudie er en relativ hurtig måde, hvorpå man samler andres viden og erfaringer og gør brug af dem.