Skip to content

Undervisning og rådgivning

Episteme Research tilbyder undervisning, rådgivning og foredrag.

Som underviser handler det om at bringe leg, kreativitet og refleksion i spil. Det højeste formål er større indsigt, og redskaber og mod til at tænke anderledes over egen praksis.

Som rådgivere fungerer Episteme Research som sparringspartner og idéudvikler inden for områderne undervisning, pædagogik, undervisningsmetode, uddannelsesledelse